referral program LinkedIn

Referral program - Jak to dělají nejlepší (část 1 - LinkedIn)

Když u našich klientů začínáme hovořit o zaměstnaneckém referral programu, často se nám stane, že nás klient zastaví s tím, že referral program mají. Pod zaměstnaneckým referral programem si ale představují pouze finanční odměnu zaměstnanci, který přivede kandidáta, který je následně zaměstnán. My vidíme v referral programu daleko sofistikovanější nástroj, který firmě pomůže v mnoha rovinách. Co vše přináší skutečně efektivní referral program se dočtete zde.

Rozhodli jsme se proto postupně představit několik zásadních případových studií z oblasti zaměstnaneckých referral programů.

Na těchto příkladech chceme především ukázat následující:

 • referral programy nejsou jen o výši odměny
 • referral programy nejsou jen o odměně za nalezení uchazeče, který bude přijat
 • referral programy jsou o znalosti vlastních zaměstnanců
 • referral programy jsou o kreativitě

Na úvod bychom také chtěli zdůraznit, že naším záměrem není radit vám, abyste popisovaná řešení slepě kopírovali, ale spíše, abyste se naučili na problematiku zaměstnaneckých referral programů dívat šířeji a kreativněji. Stojí to za to, protože zaměstnanecké referral programy jsou dlouhodobě pokládány za nejlepší zdroj zaměstnanců (naposledy to potvrdil například LinkedIn ve svém Global Recruiting Trends 2017).

V tomto článku se podíváme na příklad největší profesionální sociální sítě LinkedIn.

Situace

V LinkedIn nepoužívali žádný systém nebo softwarový nástroj pro správu zaměstnaneckého referral programu. Pokud zaměstnanec chtěl vědět aktuální pozice s odměnou musel si je dohledat a potom na jednom ze dvou ATS (bez funkcionalit podporujících zaměstnanecký referral program) ručně zadat údaje o doporučeném člověku.

To samozřejmě znamenalo bariéru pro skutečný zájem o referral program na straně zaměstnanců. Na straně náboru to pak vedlo k situaci, kdy lidé doporučovali jednoho člověka na co nejvíce pozic, když už byli v tom a tím pádem zbytečně zatěžovali nábor nerelevantními kandidáty.

Řešení

LinkedIn si vyvinul vlastní systém LinkedIn Referrals, který měl za cíl zlepšit zážitek z referrals programu jak pro zaměstnance, kteří doporučují, tak pro zaměstnance, kteří dělají nábor. Pokud obě strany budou referral program využívat více a raději, mělo by to firmě přinést kýžené výsledky a zvýšit počet zaměstnanců přijatých na doporučení.

Výsledky

V LinkedIn porovnali výsledky z doby 3 měsíce před spuštěním systému LinkedIn Referrals a 3 měsíce po něm a nestačili se divit! :-)

 • O 17% stoupl počet zaměstnanců, kteří se do referral programu zapojili
 • O 11% stoupl počet náborů přes referral program
 • O 2 týdny se zkrátil čas potřebný k přijetí kandidáta přes referral program
 • Referral program je nejefektivnější způsob náboru v LinkedIn
 • Zaměstnanci přijatí přes referral program vydrží ve firmě déle
 • Zaměstnanci přijatí přes referral program dosahují lepších výsledků

Poučení pro nás?

 • Systém pro správu referral programu je nezbytný pro to, aby program uspěl - nejde to dělat “ručně”.
 • Zážitek uživatelů je jedním z klíčů k úspěchu zaměstnaneckého referral programu - nikoho nevtáhnete do hry kostrbatým, složitým nebo netransparentním procesem.
 • Vás referral program, stejně jako celý proces náboru musíte neustále měřit - bez měření se nemůžete zlepšovat!

Pokud i u vás chcete rozjet skutečně efektivní referral program, který bude šitý na míru přímo vaší firmě, rádi vám pomůžeme. Podívejte se jak my chápeme takový referral program na www.referral- program.cz.

Autory článku jsou Štěpán Bartyzal a Jiří Landovský, konzultanti referral programu ve společnosti Český Trh Práce, s.r.o.

Jak Referral program funguje u nás se dozvíte zde.

Referral Program


Instagram Awards