Sociální média pro nábor zaměstnanců

Sociální média - Váš nejlepší poradce pro nábor zaměstnanců (1. část)

Jak vážně berete sociální média při náboru zaměstnanců? Jak často je využíváte? K čemu je využíváte v procesu náboru zaměstnanců, integrace zaměstnanců a rozvoje? To jsou otázky, které bych já určitě položil, pokud bych přijímal personalistu. A nejsem sám. Takto se ptají i agentury, které monitorují pracovní trh a činnost personalistů po celém světě.

Pokud jste si na otázky položené v úvodu upřímně odpověděli, jistě Vás zajímá, jak jste na tom v porovnání se světem a jaké jsou trendy. Pak vězte, že důležitost sociálních médií v procesu náboru zaměstnanců je vysoká a především neustále a strmě roste. Například, podle průzkumu společnosti Jobvite za rok 2015:

55% personalistů

přehodnotilo kandidáta na základě profilu na sociálních sítích. (To představuje dramatický nárůst ze 13% v roce 2013.)

Hlavními aktivitami, pro které jsou profily uchazečů na sociálních sítích používány na straně personalistů jsou:

  • Hledání vzájemných vazeb a vztahů
  • Hodnocení psaného nebo vizuálního projevu

Nebude jistě překvapením, že na čele žebříčků monitorujících používání konkrétních sociálních sítí v procesu náboru zaměstnanců je LinkedIn (okolo 95% personalistů ho používá), s poměrně značným odstupem jsou Facebook (kolem 65%) a Twitter (zhruba 50%). Není bez zajímavost, že nezanedbatelných 15% personalistů využívá YouTube.

Není bez zajímavosti podívat se na to, jak se toto využívání sociálních sítí "přetavuje" v realizované nábory, neboli, zda se podařilo najmout zaměstnance prostřednictvím daných sociálních sítí:

73% personalistů přijalo kandidáta prostřednictvím sociálních sítích.

Z pohledu jednotlivých sítí opět, a bez překvapení, vede LinkedIn se 79%. Facabook zde ztrácí značně s 26% a Twitter se 14%. "Černým koněm" jsou blogy kandidátů se 7%. Toto je zajímavý fenomén, neboť se nejedná o jedno konkrétní místo, ale blogy jsou roztroušeny po celé síti. 7% zatím nepředstavuje výrazný podíl, ale je předpoklad, že je zde potenciál růstu. Alespoň z mého okolí mohu sledovat nárůst počtu lidí aktivně píšících blog nebo přispívajících do blogů v posledním roce či dvou. Blogy dávají lidem svobodu visuálního vyjádření, kterou korporátní sociální sítě v dané míře nemají, což personalistům může pomoci s odhadem osobnosti kandidáta ještě více než na dominantních sociálních sítích.

V další části si povíme o taktikách, které personalisté na specifických sociálních sítích používají.


Instagram Awards