Sociální média pro nábor zaměstnanců

Sociální média - Váš nejlepší poradce pro nábor zaměstnanců (2. část)

V minulé části jsme se zaměřili na to, v jaké míře se sociální sítě v procesu náboru zaměstnanců nejčastěji používají. Dnešní část se pokusí zmapovat konkrétní aktivity, které se na jednotlivých platformách používají nejčastěji. Zaměříme se tři dominantní hráče na trhu: LinkedIn, Facebook a Twitter.

Není to jedno a to samé?

Mohlo by se zdát, že rozdíl mezi jednotlivými sociálními sítěmi není až zas tak podstatný z pohledu personalisty - jsou tam přeci konkrétní lidé, mají svůj profil a přispívají svými texty, obrázky a sdílí odkazy. To je jistě fakt, ale tím podobnost končí.

V čem se tedy liší?

 • Účel - Diametrální rozdíl je zejména mezi Twitterem a LinkedIn - na Twitteru se sdílí krátké rychlé zprávy a komentáře aktuální většinou jen v době odeslání, naproti tomu na LinkedIn se prezentují delší články a studie s dlouhou předpokládanou dobou životnosti.
 • Kultura - Není například ojedinělé vidět na LinkedIn komentáře typu "This is Facebook stuff".
 • Typ informací - Ať už poskytovaných platformou jako takovou nebo sdílených uživateli.
 • Demografie uživatelů - Ne každý má účet na všech třech zmíněných sítích; Facebook používá zhruba 75% uživatelů internetu ve vyspělých zemích, LinkedIn jen kolem 25% a to s převahou uživatelů s vyšším vzděláním a příjmem.
 • Četnost návštěv a strávená doba - Např. na Facebook se přihlašuje drtivá většina uživatelů denně, v případě LinkedIn bývá uváděno méně než 15%.

Proto musíme, v rolích personalistů, pro jednotlivé platformy citlivě volit:

 • Jaký typ informací o naší firmě a pozici poskytujeme
 • Jakou formou tyto informace poskytujeme
 • Jaké informace nebo hodnoty hledáme
 • Jaké "filtry" aplikujeme na informace poskytované potenciálními kandidáty

Jsou přesto aktivity, které se vyplatí dělat napříč platformami?

Jednu zásadní aktivitu dokonce musíme dělat na všech třech sociálních sítích - inzerovat pozice. Je to vlastně logické. Pokud bereme v potaz rozdílnost mezi platformami, jen tento přístup nám zaručí, že oslovíme nejširší možné spektrum potenciálních kandidátů na námi inzerované pozice. Které aktivity se vyplatí cílit specificky pro určitou platformu?

Podívejme se nyní na jednotlivé sociální sítě odděleně a identifikujme si aktivity, pro které jsou nejvíce přínosné.

LinkedIn

LinkedIn, jako síť vybudovaná s jasným zaměřením na profesionály a business uživatele, má samozřejmě celou řadu předností v tomto ohledu. To, co LinkedIn ale nenabízí je celistvější pohled na osobnost kandidáta - lidově řečeno, každý uživatel LinkedIn se snaží sám sebe prezentovat v tom nejlepším světle. V tomto ohledu je třeba se na LinkedIn dívat jako na virtuální životopis.

Největší síla LinkedIn je v oblastech:

 • Hledání kandidátů
 • Přímé oslovování kandidátů

Dále se vyplatí ho používat pro:

 • Monitoring kandidátů před pohovorem
 • Dlouhodobější sledování potenciálních kandidátů

Facebook

Facebook má jiné zaměření než LinkedIn a informace dostupné na Facebooku proto představují ideální "doplněk" k údajům z LinkedIn. To se týká především oblastí rodinného života, volného času, zájmů a koníčků. Tyto informace personalistům pomáhají vytvořit si ucelený obrázek o osobnosti kandidáta a naopak - vytvořit ucelený obrázek o naší firmě.

Facebook se tedy používá především pro:

 • Budování povědomí o naší firmě nebo značce
 • Jako reference o osobnosti kandidáta

Je také dobré sledovat na Facebooku chování kandidáta po pohovoru.

Twitter

Twitter je do značné míry podobný jako Facebook a dokresluje osobnost kandidáta. Důraz zde není tolik na mezilidské vazby, ale spíše na témata, názory, postoje a zájmy. Podobně jako v případě Facebooku se i Twitter vyplatí používat k propagaci naší firmy a hodnot, které představuje a zastává - dáte tím šanci kandidátům mít jasnější obrázek o firmě a více důvodů proč pro ni pracovat.

Twitter se používá především pro:

 • Budování povědomí o naší firmě nebo značce
 • Jako reference o osobnosti kandidáta

Ale je zde i potenciál využití Twitteru pro:

 • Hledání kandidátů
 • Sledování chování kandidáta po pohovoru

V příští a poslední části se podíváme detailněji jaký typ informací můžeme najít na dvou, pro personalisty nejdůležitějších, sociálních sítích - LinkedIn a Facebook - nalézt.


Instagram Awards