Sociální média pro nábor zaměstnanců

Sociální média - Váš nejlepší poradce pro nábor zaměstnanců (3. část)

V minulé části jsme se pokusili zmapovat konkrétní aktivity, které na jednotlivých platformách sociálních médií používají personalisté nejčastěji. V této části se zaměříme na typ informací, které můžeme nalézt na dvou sociálních sítích nejdůležitějších pro personalisty, tedy na LinkedIn a Facebooku.

Trendy zmiňované zde jsou založeny na datech z celého světa a proto je potřeba přihlédnout ke konkrétní situaci na místním trhu. Zároveň, i kdyby data byla pouze z českého prostředí, není možné jen slepě kopírovat navrhované postupy. Každá metoda nebo technika musí být vždy přizpůsobena konkrétním podmínkám, což zahrnuje i osobu a osobnost personalisty.

Dále platí, jako u většiny fenoménů z vyspělého západního světa, že dříve nebo později podobné trendy dorazí i do České Republiky. Účelem článků ze série týkající se sociálních médií je otevřít zájem o tuto problematiku a přispět tak k všeobecnému rozvoji a připravenosti na budoucí vývoj.

Tak tedy, jaký typ informací můžeme nalézt na sociálních sítích?

Některé informace by napadly úplně každého...

Do této kategorie patří především:

  • Výčet pracovních zkušeností
  • Délka pracovních zkušeností
  • Specifické dovednosti nebo znalosti

Tyto informace jsou víceméně jasné, patří do základního arsenálu témat, která každý personalista instinktivně vyhledává a proto jim není třeba věnovat zvláštní pozornost v tuto chvíli.

Některé informace by napadly většinu...

Informace zmíněné výše by se dali shrnout pod nálepku "životopisné". Na sociálních sítích se dají poměrně snadno dohledat i informace, které mohou rozšířit jejich vypovídací schopnost.

Jsou to:

  • Vzájemné vztahy (spojení na LinkedIn, přátelé na facebooku, reference)
  • Příklady tvůrčí práce (zejména články a grafická práce)

Vzájemné vztahy nám pomohou dokreslit pozici daného uchazeče v minulém nebo i současném zaměstnání. Je uchazeč stále v kontaktu se svými kolegy? S jakými - z jakých pozic například?

Tvůrčí práce, a to ať už přímo spojená s prací nebo i z oblasti volného času, nám může výrazně pomoci při hodnocení dovedností jako jsou kreativita, pečlivost, pozornost k detailům nebo psaná komunikace.

Některé informace by napadly málokoho...

Na sociálních sítích jsou ale dostupné i informace, které nám pomohou vykreslit osobnost uchazeče v širším kontextu, v kontextu, který, nutno říci bohužel, bývá dost často opomíjen i v "běžné" personalistice.

Jsem by se dali zařadit zejména tyto dvě oblasti:

  • Vhodnost pro kulturu firmy
  • Názorová vyhraněnost

Každá firma má svoji kulturu skládající se z mnoha aspektů a úrovní. V každé firmě je také jinak vnímána - někde vědomě, otevřeně, někde spíše podvědomě. Pro každého nového zaměstnance je důležité, aby dané kultuře vyhovoval, případně, nebo spíše ideálně, aby ji také obohatil. Proto je nutné znát obě kultury - jak firmy, tak uchazeče a posoudit vzájemnou kompatibilitu. Během standardního pohovoru se dá poměrně velká část odhalit, ale výhodou sociálních médií je fakt, že data mohou pokrývat poměrně dlouhý časový úsek a mohou tak upozornit na dynamiku nebo trend a to oběma směry - pozitivním i negativním.

Názorová vyhraněnost se projevuje především v tématech, která uchazeč sleduje (např. skupiny na obou zmíněných platformách), která označí "palcem nahoru", která sdílí, která komentuje. Toto jednak vypovídá o osobnosti uchazeče a také se týká výše zmíněné kultury a vhodnosti kandidáta pro tu firemní.

Některé informace mohou silně ovlivnit názor...

Ne vždy personalista najde pouze informace, které hledal, informace tak říkajíc k tématu. To platí především pro facebook, který je méně vyhraněný a obsahuje velkou míru osobních informaci nebo informací z osobního života. Zde je třeba dát si pozor především na nevhodné, vulgární názory, názory podporující nelegální fenomény, rasistické nebo xenofobní názory, silně vyhraněné politické preference. Samostatnou kapitolou je pravopisná a gramatická vyspělost.

Ale aby vše nekončilo negativně, existují i informace, které mohou náš názor ovlivnit pozitivně - například dobrovolnická a charitativní činnost, snaha pozitivně působit na své virtuální okolí, důraz na hodnoty jako je rodina, nebo loajalita.


Instagram Awards